LPR ,Dynamic עבור משקל משאיות מוזני גשר

קטגוריה:

תיאור

Dynamic LPR by nanocom , for digifort CMS

פיתוח יחודי של ננוקום מערכות מערכת לזיהוי לוחיות רישוי עבור שקילת משעיות על מוזני גשר

 • זיהי לוחית רישוי עבור משאיות ורכבים פרטיים
 • זיהוי לוחיות רישוי הממוקמות בקובע ומיקום שונה בכל משאית
 • זיהוי לוחיות רישוי ומניעת זיהוי כפול
 • חיבור לחישנים לצורך הפעלת זיהוי
 • זיהוי כיוון התנועה על המשקל והפעלת המצלמה ההתאם לכיוון
 • תמיכה במספר מקליים בו זמנית
 • העברת המידע לתוכנה חיצונית
 • יצוא בזמן אמת לבסיס נתונים חיצוני
 • הפעלת רמזור באת זיהוי לוחית רישוי
 • המערכת יודעת לבצע נסיונות חוזרים לזיהוי במקרה של בעיה
 • שמירת הנתונים בבסיס נתונים מקומי
 • PDFיצוא דוחות לקובץ
 • ניתן לפתח פונקציות נוספות על פי דירשה